Liên hệ

 • Trụ sở chính:
  Địa chỉ: 354/72 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM
  Điện thoại: (84-8) 3 866 5955     Fax: (84-8) 3 866 5956
  Website: http://www.qtnet.vn
  Email: info@qtnet.vn
 • Văn phòng giao dịch Trung tâm ISP/OSP:
  Địa chỉ: 354/72 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM
  Điện thoại: (84-8) 3 866 5955     Fax: (84-8) 3 866 5956
  Website: http://www.qtnet.vn
  Email: sales@qtnet.vn
 • Hỗ trợ khách hàng:
  Hotline: (84-8) 3 866 5954
  Email: support@qtnet.vn