Hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

QTNet tập trung xây dựng và phát triển 3 lĩnh vực sau:

* Công nghệ thông tin
– Dịch vụ truy nhập Internet công cộng

– Dịch vụ cho thuê máy chủ

– Thiết kế trang Web

– Dịch vụ đăng ký tên miền

– Sản xuất và gia công phần mềm

– Giải pháp mạng LAN, WAN

– Cung cấp dịch vụ Web-hosting, lưu trữ Website
* Viễn thông
– Dịch vụ gọi điện thoại Internet Phone

– Dịch vụ gọi điện thoại Internet Phone bằng Callbox

– Đại lý cung cấp dịch vụ và thiết bị bưu chính viễn thông
* Kinh doanh trang thiết bị phục vụ giáo dục và dạy nghề

– Cung cấp các thiết bị thực hành, thí nghiệm Điện tử tương tự, Điện tử số, Vi xử lý, và đo lường cảm biến

– Các Modules phục vụ đào tạo cho các ngành Điều khiển tự động bằng Vi xử lý, PCL, PC và ngành Quản lý sản xuất nhờ máy tính

– Các Modules đào tạo ngành Công nghệ thông tin

– Các phần mềm mô phỏng 3D