Đối tác

Đối tác

Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC)

292 Tây sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 5372755; Fax: (84-4) 5372753
Email: hanoinet@vnn.vn

…………………………………………………
Công ty TNHH Phần mềm Châu Á

205-207 Trần Hưng Đạo B P.10 Q.5 TP.HCM
Điện thoại: (84-8) 8537451; Fax: (84-8) 853744
Website: hiepkhach.net.vn

…………………………………………………