Dịch vụ

QTNet có nhiều thế mạnh thực tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông. Đặc biệt, QTNet được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên viên tin học có thể thực hiện các dự án sản xuất và gia công phần mềm xuất khẩu. Hơn nữa, chúng tôi còn có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh trang thiết bị giáo dục và phục vụ dạy nghề cho các đơn vị giáo dục quốc gia. Ngoài ra, là một trong những đơn vị ISP, OSP tại Việt Nam, QTNet đang cung cấp các giải pháp mạng và trực tuyến đến rộng rãi đối tượng khách hàng trong cả nước.

* Sản xuất và gia công phần mềm xuất khẩu
* Kinh doanh trang thiết bị giáo dục và phục vụ dạy nghề
* Giải pháp mạng LAN, WAN
* Dịch vụ lưu trữ, Web-hosting

Đáp ứng nhu cầu truyền thông đối ngoại và cập nhật thông tin và thưởng thức các chương trình truyền hình của kiều bào ở nước ngoài là cần thiết […]