Thiết bị giáo dục

Kinh doanh trang thiết bị giáo dục và dạy nghề
QTNet có nhiều thế mạnh thực tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông. Đặc biệt, chúng tôi còn có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh trang thiết bị giáo dục và phục vụ dạy nghề cho các đơn vị giáo dục quốc gia.

* Cung cấp các thiết bị thực hành, thí nghiệm Điện tử tương tự, Điện tử số, Vi xử lý, và đo lường cảm biến.

* Các Modules phục vụ đào tạo cho các ngành Điều khiển tự động bằng Vi xử lý, PCL, PC và ngành Quản lý sản xuất nhờ máy tính.

* Các Modules đào tạo ngành Công nghệ thông tin, Viễn thông.

* Các phần mềm mô phỏng 3D.