Giải pháp Mạng

Giải pháp Mạng LAN, WAN

QTNet có nhiều thế mạnh thực tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông. Theo đó, là một trong những đơn vị ISP, OSP tại Việt Nam, QTNet đang cung cấp các giải pháp mạng và trực tuyến đến rộng rãi đối tượng khách hàng trong cả nước.

* Thiết kế và thi công, lắp đặt mạng LAN/WAN từ đơn giản đến phức tạp. Đưa ra các giải pháp hợp lý, ổn định kinh tế theo chuẩn của Cisco System cho các hệ thống mạng trong doanh nghiệp, đơn vị.

* Cung cấp các phần mềm cho hệ thống, các phần mềm ứng dụng cho mạng LAN/WAN cho phép quản lý toàn bộ hệ thống thông tin của công ty bảo mật một cách hiệu quả và tiện lợi.